POPÜLER BAŞLIKLAR

Daha fazla

  NEDEN TÜRKİYE- III

  Osmanlı devletinin hazinesi tükenme noktasına gelmiş ve hatta toprak kayıplarıyla birlikte İç isyanlarla Türklüğün mevcudiyetine son verme çabaları neredeyses başarıya ulaşacakken Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ün  Milli Mücadele ile birlikte bu gidişata bir son...

  GÜNÜMÜZ İSLAM EKOLLERİ

  Tek Tanrılı olarak tanımlanan dinler arasında İslam dini son din olup,evrensel bir niteliğe sahiptir.Yapısal olarak son din olması  ve evrensel niteliğe sahip olması onun dünya coğrafyasında hızla kabul görerek yayılmasında da büyük rol oynamıştır....

  DİN VE MEDENİYET

  Günümüzde dini motifli terör hareketlerinin ortaya çıkması sebebiyle  din kavramının birtakım yanlış anlaşılmalara sebep olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak bu kavramı tarihsel süreçler içerisinde ele alarak değerlendirdiğimizde; kurulan kültür ve medeniyetler üzerinde olumsuz etkilerinin...

  ORTA DOĞUYU DEĞERLENDİRDİ

  İMP-NEWS HABER AJANSINA Demeç Veren Ortadoğu uzmanı Prof. Dr. Udo Steinbach, Ortadoğu’daki mevcut devlet sınırlarının aynen oldukları gibi kalacaklarını, devletlerin ise federatif olarak yeniden düzenleneceklerini belirtiyor.  Etnik, dini veya başka küçük azınlıklara oldukça genişletilmiş...

  NEDEN İNSANLAR DİNE İHTİYAÇ DUYARLAR

  İnsanların neden dine ihtiyaç duydukları konusunda bir araştırma yapacak olursak eğer  sorunun cevabını  günümüze kadar  yazılmış olan bir çok kaynakta bulmamız mümkündür.Nitekim yazılı olarak sunulan bu kaynakların bir bölümünü objektif bir açıyla ele alarak...
  - REKLEM PANELİ -