KAMU BİLİNCİNİN MODERNİZASYONU

Kazakistan yeni bir tarihî döneme adım atmış bulunmaktadır. Sene başında ulusa yaptığım seslenişimde Kazakistan’ın üçüncü modernleşme sürecinin başladığını ilan etmiştim. Böylece, bizler yenileşmenin iki önemli süreci olan siyasî reform ile ekonomik modernizasyonu ele almıştık. Amacımız belli,...
- Advertisement -