GÜNÜMÜZ İSLAM EKOLLERİ

Tek Tanrılı olarak tanımlanan dinler arasında İslam dini son din olup,evrensel bir niteliğe sahiptir.Yapısal olarak son din olması  ve evrensel niteliğe sahip olması onun dünya coğrafyasında hızla kabul görerek yayılmasında da büyük rol oynamıştır....

DİNDE İRTİCA ,GERİCİ,MÜLTECİ VE FUNDAMANTALİZM KAVRAMLARININ İZAHI

Günümüz itibariyle Gerek kamuoyunda olsun, gerekse kamuoyunu aydınlatan basın ve yayın kuruluşlarının düzenlemiş olduğu programlarda bu kavramlara sıkça değinildiği görürüz. Ancak konunun içeriği hakkında toplumun ne kadarının tam olarak bu kavramları bilinçli bir şekilde...

DİN VE MEDENİYET

Günümüzde dini motifli terör hareketlerinin ortaya çıkması sebebiyle  din kavramının birtakım yanlış anlaşılmalara sebep olduğu bilinen bir gerçektir. Ancak bu kavramı tarihsel süreçler içerisinde ele alarak değerlendirdiğimizde; kurulan kültür ve medeniyetler üzerinde olumsuz etkilerinin...

NEDEN İNSANLAR DİNE İHTİYAÇ DUYARLAR

İnsanların neden dine ihtiyaç duydukları konusunda bir araştırma yapacak olursak eğer  sorunun cevabını  günümüze kadar  yazılmış olan bir çok kaynakta bulmamız mümkündür.Nitekim yazılı olarak sunulan bu kaynakların bir bölümünü objektif bir açıyla ele alarak...

TARİHTE DİN KAVRAMI

Din olgusunun tarihte ilk kez ne zaman ve ne şekilde ortaya çıktığı konusunda bugüne kadar her hangi bir bilgiye ulaşılamamakla. birlikte Dünyanın çeşitli coğrafi kesimlerinde yapılan arkeolojik kazılarda, çok eski tarihlerde yaşamış insan topluluklarının...

DİN NEDİR

Dinin tanımı  kapsamı ve tasnifi konusuna geçmeden önce neden bu konunun açıklanmasına gerek duyulduğunu kısaca özetleyecek olursak; İnsan oğlunun kurmuş olduğu medeniyetlerin gelişiminde önemli bir rol üslenen din olgusunun tarihte çoğu kez ortaya çıkan...
- Advertisement -